Mengumpat dan mengumpat...


Allah SWT berfirman,
"Hai orang-orang yang beriman,jauhilah kebanyakan daripada prasangka,sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.Dan bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.'(Surah al-Hujurat:12)

"Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan berterus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya.Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(Surah an-Nisa':148)

"Jika kamu menyatakan kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan(orang lain),Maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa."
(Surah an-Nisa:149)

0 ulasan:

Blog Widget by LinkWithin